شماره تماس سراسری 90004001

اظهارنامه کالا در جهت ترخیص کالا

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
تجارت گستر پرگاس
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قبل از انجام تشریفات گمرکی ابتدا باید اظهارنامه کالا ها را از سامانه EPL دریافت کنید برای دریافت اظهارنامه کالا باید مدارک زیر را به سامانه اینترنتی گمرک ارائه کنید.

مدارک مربوط به کالا

در این قسمت به معرفی مدارکی که برای اخذ اظهارنامه نامه ی گمرکی در مورد کالا نیاز است خواهیم پرداخت.

 • قبض انبار
 • بارنامه
 • پیش فاکتور خرید
 • فاکتور خرید
 • گواهی مبدا
 • لیست عدل بندی
 • مدرک ثبت سفارش بازرگانی
 • گواهینامه استاندارد
 • گواهی بازرسی( سازمان بازرسی )
 • مجوز های قانونی از سازمان ها و مدارک مختلف
 • بیمه نامه
 •