شماره تماس سراسری 90004001

مسیرهای گمرکی برای ترخیص کالا

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
تجارت گستر پرگاس
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مسیر های گمرکی برای ترخیص به سه بخش سبز، زرد و قرمز تقسیم بندی شده اند که به دلیل صرفه جویی در زمان و مدیریت نیرو از این روش که به روش مدیریت ریسک شناخته می شود نام دارد که با توجه به بعضی از مسائل مانند: نوع کالا، اعتبار مالک کالا، اظهار کننده کالا و … مسیر کالا انتخاب می شود و گاهی کاملا به صورت شانسی و اتفاقی این مسیر تعیین می شود. که در ادامه به بررسی ویژگی های هر یک از مسیر ها خواهیم پرداخت.

مسیر سبز

در طول مسیر سبز کار های زیر انجام می پذیرد

 • مراجعه به صندوق و پرداخت هزینه ها
 • گرفتن مجوز برای بارگیری
 • انبار داری
 • تشریفات گمرکی در محل خروج
 • تایید نهایی

مسیر زرد

در مسیر زرد نیز کار های زیر انجام را باید انجام دهید

 • بررسی کارشناس
 • مراجعه کالا به سازمان استاندارد
 • مراجعه به صندوق برای پرداخت هزینه ها
 • مجوز بارگیری
 • انبار داری
 • تشریفات گمرکی درب خروج
 • تاییدیه نهایی

مسیر قرمز

در مسیر زرد نیز کار های زیر را باید انجام داد.

 • کارشناسی کالا توسط کارشناسان گمرک
 • آزمایش کالا
 • تعیین استاندارد های کالا
 • بررسی مجدد کارشناسی
 • مراجعه به صندوق
 • مجوز بارگیر
 • انبارداری
 • تشریفات گمرکی درب خروج
 • تاییدیه نهایی