شماره تماس سراسری 90004001

گارانتی محصولات

زمان مطالعه: 3 دقیقه

شرایط ضمانت : 

1- کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی و فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه irangs.ir رعایت میگردد.

2-تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی و یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت 5 سال توسط شرکت ضمانت میگردند.

3- تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت 3 سال توسط شرکت ضمانت میگردند.

4- جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده ، با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تائید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر/ تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی ، پس از کسر میزان کارکرد، نسبت به پرداخت خسارت یا تعویض اقدام خواهد شد . 

مواردی که شامل ضمانت نمیباشد : 

1-آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی و پنچری ، سرعت غیر مجاز ،بار اضافه ، برخورد با موانع ، تماس با مواد شیمیایی و استفاده از رینگهای غیر استاندارد.

2- متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ ( به علت ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ ).

3- سایش یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها .

4- استفاده از تایرهای غیر همسان در یک محور از لحاظ سایز و عمق آج و نوع طرح آج تایر.

5-خراشیدن دیواره یا کندگی آج تایر به علت حرکت در جاده های غیر استاندارد.

6-آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد .

7-تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده است.

8- تایرهایی که آج باقیمانده آن ها کمتر از شاخص TWI باشد . ( این شاخص برای تایرهای سواری 1.6 میلیمتر است )