شماره تماس سراسری 90004001

سامانه رسیدگی به شکایات

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
مشتری گرامی

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این شرکت در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه،  عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود می باشید، می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایت این شرکت ثبت و ارسال نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.